top of page
Header bg.jpg

Een consult

Hoe werkt een consult?

Hieronder beschreven hoe een consult werkt en wat je hierbij kan verwachten.

Bottles%20of%20Homeopathy%20Globules_edi

1

In een eerste consult wordt gesproken over de hoofdklacht waarmee iemand komt. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke oorzaak van de klachten. Verder hebben we het over andere klachten en symptomen, persoonlijkheid, algemene zaken zoals eet- en slaapgewoonten en de ziektegeschiedenis. Bij (jonge) kinderen kan ook informatie over zwangerschap, bevalling en de babytijd van belang zijn.

Een eerste consult

2

Na het consult wordt naar aanleiding van het verkregen beeld gezocht naar het passende geneesmiddel. Het beeld dat de cliënt laat zien, wordt dan vergeleken met die van de in de Materia Medica beschreven middelen. Het middel wordt vervolgens opgestuurd met een aanwijzing hoe het in te nemen.

Na het eerste consult

corner bg.png
haert.png

De tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van de duur van het consult

Tabel.png

Eerste consult

€84,- (circa 60-90 minuten)

€63,- (circa 30-60 minuten)

Vervolgconsult

3

In een vervolgconsult, ongeveer 4 weken na een vorig consult, wordt ingegaan op de ontwikkeling van de klachten. Soms zijn er aanwijsbare zaken veranderd, soms heeft er een meer subtiele ontwikkeling plaatsgevonden. De behandeling is een proces van zoeken naar het passende middel, verschillende fases waarbij verschillende middelen passen en ook kan het gesprek al als helend ervaren worden.

Vervolgconsult

4

De totale duur van de behandeling verschilt per klacht en per persoon, ieder mens is uniek en daarmee is ook iedere behandeling uniek.

Duur behandeling

Mandala.png

Bij het consult zijn de homeopathische middelen inbegrepen, evenals eventueel kort telefonisch overleg nadien. Voor een vervolgconsult of een nieuwe hulpvraag wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Een telefonisch consult in een meer acute situatie wordt tijdsevenredig in rekening gebracht.

Wanneer u bent verhinderd hoor ik dit graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50% van het consulttarief in rekening gebracht.

 

De kosten van een consult gaan niet van uw eigen risico van de ziektekostenverzekering af.

Contact
06 28865851
info@talitavanleeuwen.nl

Molièrelaan 69

5924 AM Blerick

Blaadje01.png
bottom of page